AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER KIT DI IRRIGAZIONE SONIC ONE PER CAMERA IPERBARICA – FASC. C 102/2018